דף הבית אודות העמותה מאמרים קישורים צור קשר
תזכורת להזמנה לאסיפה כללית - שנת 2015 - שנשלחה בתאריך 11 במאי 2015

‏י'/סיון/תשע"ה ‏28 מאי 2015 לכל חברי העמותה לתולדות חיפה תזכורת א.ג.נ., הזמנה לאסיפה כללית שנתית של העמותה ביום חמישי י"ז סיון, תשע"ה ה- 04/06/2015 בשעה 16:30 תתקיים במשרדי העמותה האסיפה הכללית השנתית של העמותה. הנך מוזמן / ת לקחת חלק באסיפה כחבר/ת העמותה. על סדר היום: 1. דו"ח הוועד ואישורו , כולל הדו"חות הכספיים ואישורם. 2. דו"ח ועדת הביקורת. 3. בחירת חברי ועד. 4. בחירת ועדת ביקורת. 5. אישרור מינוי רואה חשבון. 6. ביטוח אחריות נושאי משרה. הערות: א. רשאים לבחור ולהיבחר חברים אשר שילמו דמי חבר לשנת 2015 בסך 120 ₪ ב. במידה ולא יהיה מניין חברים בשעה הנקובה , תתקיים הישיבה בכל מספר חברים באותו יום, באיחור של שעה. בברכה אלי רומן מזכיר העמותה אתר העמותה לתולדות חיפה www.haifa.org.il דוא"ל: haifahis@gmail.com רח' אלנבי 60, ת.ד. 9052, חיפה 3109003. טל. 04-8512855, פקס. 04-8522739