דף הבית אודות העמותה מאמרים קישורים צור קשר

מפי הדובר – (8) – יגאל גרייבר 1. ב-4 ביולי 2016 נערכה בעמותה לתולדות חיפה פגישה עם מר משה פיינטוך, מנהל ארכיון חברת החשמל בישראל. סוכם על שיתוף פעולה ומתוכנן ביקור של חברי העמותה בארכיון. 2. ב-20 ביולי 2016 נערך ביקור בארכיון נמל חיפה. החברים עיינו בחומר הארכיון וחלקו צולם. 3. ב-28 ביולי 2016 נערך בכבאביר הכנס השנתי של העדה האחמדית לשיתוף פעולה ולקירוב לבבות. נציגי העמותה לתולדות חיפה השתתפו בטקס ובירכו את ראש העדה, מר שריף עודה. 4. ב-10 באוגוסט 2016 נערכה פגישה עם מזכירת העיר, הגברת ברכה סלע. בישיבה הועלו נושאים הקשורים בפעילות העמותה השוטפת ותכניות לעתיד. שיתוף הפעולה מצד מזכירת העיר היה מאד חיובי. 5. טקס הזיכרון לחיילים ההודים שנפלו בעת שחרור העיר במלחמת העולם הראשונה, ייערך ביום ה', ה-22 בספטמבר 2016, החל משעה 09:00. 6. ב-7 בספטמבר 2016 ייערך טקס יקירי העיר חיפה. יו"ר העמותה לתולדות חיפה, מר דוד הנדל, נמנה עם מקבלי העיטור. איחולים וברכות! אתר העמותה לתולדות חיפה www.haifa.org.il דוא"ל: haifahis@gmail.com רח' אלנבי 60, ת.ד. 9052, חיפה 3109003. טל. 04-8512855, פקס. 04-8522739